YENİ HABERLER

Muhasebeciye verilecek evraklar
Mal Alış Faturaları
Mal Satış Faturaları
Günlük Perakende Satış "Z" Raporu
İlgili Aya Ait Aylık Mali Hafıza Raporu
Masraf Faturaları ve Belgeleri
Tahsilat ve Tediye Makbuzları
Banka Hesap Ekstreleri
Banka Kredi Kartı ve Pos Ekstreleri

Evrekların ayın 10'una kadar eksiksiz olarak teslim edilmiş olması gerekmektedir.

GÜNCEL MEVZUAT